Rychlost vstřebávání proteinů

V následujícím krátkém textu se zaměříme na jeden z parametrů, a tím je rychlost vstřebávání a nárůst a udržení hladiny sérových aminokyselin. Této problematice se budeme věnovat i v dalších článcích, proto zachováme jednoduchost a stručnost tak, aby text sloužil jako základní orientace. Vzhledem k naší stávající řadě proteinů se zaměříme na proteiny mléčné. Řada lidí tento parametr nebere vůbec v potaz a produkty na bázi proteinů nekonzumuje nejvhodnějším způsobem. Nebudeme hodnotit celkovou kvalitu proteinů, zaměříme se pouze na dělení podle rychlosti vstřebávání.

Mléčné bílkoviny můžeme rozdělit do dvou skupin – kazeinové a syrovátkové proteiny. Mléko obsahuje obě tyto skupiny v poměru cca 80 % kazeinových a 20 % syrovátkových bílkovin. Zjednodušeně můžeme říci, že kazeinové bílkoviny jsou ty pomalejší a syrovátkové rychlejší. Aktuálně můžeme ve výrobě tyto frakce oddělit a získávat tak různé typy proteinů – syrovátkové, kazeinové anebo proteiny nerozdělujeme a jedná se o celé spektrum. Situace je ale složitější, protože navíc záleží, z čeho je protein vyráběn.